Công cụ xem lại các trang web từ ngày xa xưa


Screen Shot 2022-07-08 at 14.25.25.png

Do đây chỉ là những bản lưu trữ nên không lưu toàn bộ và đầy đủ một trang web, có thể ở một mốc thời gian nào đó hình ảnh bị xóa và không hiển thị một cách hoàn chỉnh. Đây là Tinhte.vn năm 2012.


Screen Shot 2022-07-08 at 14.30.40.png

Thử một trang web khác mình hay vào mỗi ngày là Vnexpress.net. Đây là trang tin điện tử ra đời khá sớm tại Việt Nam, năm 2001. Wayback Machine lưu mốc 2001 nhưng không truy cập được mà chỉ truy cập được từ năm 2003.


Screen Shot 2022-07-08 at 14.32.32.png


Yahoo 360 năm 2008.


Screen Shot 2022-07-08 at 14.33.56.png


Còn đây là Apple.com, một ngày sau khi iPhone đầu tiên bán ra (29/6/2007).


Screen Shot 2022-07-08 at 14.36.38.png