Cứu hộ bảy gấu ngựa nuôi nhốt gần 20 năm

Bốn con còn lại có sức khỏe tốt và vị trí đặt lồng thuận lợi nên các chuyên gia đã dùng mồi nhử sang lồng sắt chuyên dụng để đưa lên xe. Sau 8 tiếng liên tục, 7 con gấu đã được “giải cứu” khỏi khu vực nuôi nhốt an toàn.

Đến nay, Tổ chức Động vật Châu Á đã cứu hộ được 251 con gấu (cả gấu chó và gấu ngựa), trong đó 204 con đang sống trong môi trường bán tự nhiên tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Tam Đảo.