4 cách cổ nhân dùng để ‘tiêu tai, giải nạn’

Ngày nay, đoán mệnh (coi bói) không còn là điều gì xa lạ nữa, mà đã trở thành một phần cuộc sống...

30 câu nói truyền cảm hứng có thể thay đổi cuộc đời của bạn

Nhân sinh như mộng, làm người thì không cầu chiến thắng người khác, mà cầu chiến thắng chính mình – đó mới...

Phong tục tập quán | Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan

Xưa nay chúng ta thường nghe đến đâu “con thầy vợ bạn gái cơ quan”. Câu nói này ám chỉ cánh...

Phong tục tập quán | Ở đời có 4 cái ngu

Dân gian có câu “Ở đời có bốn cái ngu: làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”. Làm mai, lãnh nợ thì...

Phong tục tập quán | Gái một con trông mòn con mắt

Người xưa nói “gái một con trông mòn con mắt” chứ không nói “đẹp” hay một mỹ từ nào khác. Bởi “đẹp” thường đề...