Hành tinh nào nóng nhất hệ Mặt trời?

Thứ năm, 26/5/2022, 20:00 (GMT+7)

Bạn chọn đáp án sao Thủy, sao Hỏa hay sao Kim là hành tinh nóng nhất hệ Mặt Trời?

Câu 1: Mặt Trời mọc đằng Tây và lặn đằng Đông trên hành tinh nào?

A. Sao Kim

B. Sao Mộc

C. Sao Hỏa

Lê Ngọc Minh
Giảng viên Vật lý, Trường Sĩ quan Tăng Thiết giáp