Kết tụ từ tinh thần đại đoàn kết

Những thành tựu to lớn mà chúng ta gặt hái được trong thời gian qua chính là sản phẩm của trí tuệ, của lòng yêu nước nồng nàn mà cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn quân, toàn dân mang lại; là kết tụ của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo tài tình xuyên suốt của Đảng ta.

Thực tế cho thấy để phong trào cách mạng có sự chuyển biến từ miền xuôi cho đến miền ngược; từ đồng bằng, thành thị cho đến hải đảo xa xôi; từ tổ chức Đảng, bộ máy chính quyền, tổ chức chính trị – xã hội cho đến quần chúng thì công tác dân vận phải được triển khai thực hiện rộng khắp ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị.

Kết tụ từ tinh thần đại đoàn kết - Ảnh 1.

Lực lượng đoàn viên thanh niên, quân đội, công an của tỉnh Quảng Ngãi giúp người dân thu hoạch lúa bị ngã đổ, ngập úng .Ảnh: TTXVN

Trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta, đối trọng với công tác dân vận chính là những âm mưu, thủ đoạn nham hiểm của các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước. Chúng đã và đang tiếp tục tìm cách bóp méo, xuyên tạc tình hình thực tế đất nước ta hòng dụ dỗ, mua chuộc, đe dọa lôi kéo một bộ phận quần chúng còn mơ hồ về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Mục đích của chúng là dần dần làm cho một bộ phận cán bộ, nhân dân thiếu rèn luyện, phai nhạt niềm tin, từng bước sa ngã theo con đường phản động, đi ngược lại lợi ích của dân tộc.

Tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ: “Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy Đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận; có cơ chế phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới… Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là của chính quyền các cấp đối với công tác dân vận. Phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng”.

Trong thành quả chống dịch Covid-19 vừa qua, bên cạnh sự đóng góp không mệt mỏi của đội ngũ thầy thuốc cùng các lực lượng như: bộ đội, công an, biên phòng… thì còn có sự đóng góp vô giá của quần chúng nhân dân với việc chấp hành chủ trương “ai ở đâu ở đó” để chống lây lan dịch; tự giác tham gia tiêm vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh theo sự vận động của chính quyền và khuyến cáo của ngành y tế; đóng góp của cải để cứu giúp những trường hợp khó khăn, như thiết kế các cây “ATM gạo”, lập những “bếp ăn không đồng”… Thậm chí, có những củ khoai, quả bí ít ỏi thu hoạch trong vườn nhà, bà con cũng chắt chiu đóng góp.

Tất cả những hoạt động thiện nguyện đầy chất nhân văn ấy chính là sự phản ảnh hiệu quả của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay và thật đáng trân trọng.

Mong rằng những tấm lòng thiện nguyện, bao dung và trách nhiệm chính trị cao cả xuất hiện từ công tác dân vận sẽ được tiếp tục phát huy hơn nữa trong thời gian tới.