Những kiểu anh để đời khi chụp với hoa sen

Thứ năm, 23/6/2022, 12:15 (GMT+7)

Đang mùa hoa nở rộ, ai cần bộ ảnh để đời thì mau tham khảo nhé.

Em một bên và nước một bên.

Em một bên và nước một bên.

Người có thể ướt nhưng giày nhất định không.

Người có thể ướt nhưng giày nhất định không.

Đánh đu hái hoa.

Đánh đu hái hoa.

Đọ sắc xem ai tươi hơn.

Đọ sắc xem ai tươi hơn.

Ngồi tựa mạn thuyền.

Ngồi tựa mạn thuyền.

Mộc Trà (st)