Tự giác nộp tài sản tham nhũng được xem xét giảm mức kỷ luật

Đảng viên được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật khi chủ động chấm dứt vi phạm, tự giác nộp tài sản tham nhũng, bồi thường thiệt hại và khắc phục hậu quả.

Nội dung này được nêu trong Quy định 69 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, do Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị ký ngày 6/7. Quy định có hiệu lực từ ngày ký, thay thế Quy định 07 năm 2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm và Quy định 102 năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Theo quy định mới, nếu đảng viên chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng, tự giác nhận trách nhiệm cá nhân về khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng; chủ động cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu, phản ánh đầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm… thì được xem xét giảm mức kỷ luật.

Ngược lại, người vi phạm sẽ bị tăng nặng mức kỷ luật nếu không tự giác nhận khuyết điểm, gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưng không thực hiện, không tự giác nộp lại tiền, tài sản do vi phạm mà có.

Đảng viên sẽ bị khai trừ khi không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sử dụng, chiếm đoạt do tham nhũng; lợi dụng chức vụ để chiếm dụng tài sản công; tham gia lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân…

Kế thừa Quy định 102 năm 2017, Quy định 69 ghi rõ, đảng viên bị khai trừ khi mở tài khoản chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định; tổ chức, tham gia hoạt động rửa tiền dưới mọi hình thức; ban hành chính sách tạo lợi ích nhóm nhằm trục lợi; tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tài sản, thu nhập…

Quy định bổ sung một số nội dung để phù hợp với các quy định của Đảng ban hành thời gian gần đây. Đơn cử như bổ sung một điều về chống chạy chức, chạy quyền, cho phù hợp với Quy định 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Theo đó, đảng viên sẽ bị khiển trách khi tiếp cận, thiết lập quan hệ, tặng quà người có quyền hạn hoặc có liên quan để được ưu ái, ủng hộ nhằm mục đích có được vị trí công tác, chức vụ, quyền hạn; tác động, mua chuộc, gây sức ép với người có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc giới thiệu, bổ nhiệm…

Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thao túng, bao che hành vi tiêu cực trong đánh giá, bố trí, bổ nhiệm cán bộ, bầu cử; quyết định không đúng cho người khác có được vị trí, chức vụ, quyền lợi; can thiệp, tác động trái quy định vào công tác cán bộ; bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện; để người khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình bố trí, bổ nhiệm cán bộ… sẽ bị cảnh cáo hoặc cách chức.

Cán bộ, đảng viên đưa, nhận hối lộ để được bố trí, bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm, bố trí nhiều cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện gây hậu quả rất nghiêm trọng sẽ bị khai trừ.

Toàn văn Quy định 69

Viết Tuân