Windows subsystem for Android cập nhật hỗ trợ VPN và IPv6

Windows 11 hỗ trợ chạy ứng dụng Android trên máy tính, chính vì thế hệ điều hành này cần một Android component để ứng dụng Android có thể hoạt động trên môi trường Windows, và Windows subsystem for Android (WSA) là một công cụ giúp làm được điều đó. Với bản cập nhật mới nhất, Microsoft bổ sung khả năng kết nối mạng tốt hơn với tính năng Advanced Networking, hỗ trợ VPN và IPv6.

Tính năng mạng nâng cao (Advanced Networking) cho phép các ứng dụng truy cập vào mạng cục bộ dành cho máy tính ARM. Việc kích hoạt IPv6 và VPN giúp nâng cao các tính năng mạng cho hệ thống con (subsystem), tức các ứng dụng bây giờ có thể tận dụng tính năng này.

Bên cạnh đó, địa chỉ IP của máy ảo cũng bị xoá khỏi mục Developers trong ứng dụng Settings chuyên dụng cho WSA, bây giờ địa chỉ IP của máy ảo sẽ giống với địa chỉ IP của máy chủ/máy tính.

Ngoài ra, trong bản cập nhật lần này còn cập nhật, sửa lỗi một số vấn đề còn tồn đọng, cụ thể: